Nyílt napok

A tanév rendje

 cimer - MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám 2019. július 3.- szerda

2. A tanév, a tanítási év
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2.
(hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik
– száznyolcvan nap. tovább a közlönyre...

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása

Az iskola ebben a tanévben 3 tanítás nélküli munkanapot használ fel a következőképpen:

 • 2019. november 4. (hétfő): továbbképzés

 • 2020. május 29. (péntek): gyermeknap – tanár-diák foci

 • 2020. június 4. (csütörtök): továbbképzés


A szünetek időtartama

Az iskolai szorgalmi időszak alakulása:

 • első tanítási nap: 2019. szeptember 2. hétfő
 • utolsó tanítási nap: 2020. június 15. hétfő

Az első félév 2020. január 24-ig tart.
A félévi értesítőket január 31-ig kapják meg a diákok.

Összesen: 180 tanítási nap


Iskolai tanítási szünetek

Őszi szünet: 2019. október 26-tól 2019. november 3-ig tart.

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap : október 25. péntek
 • a szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő

Téli szünet: 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart.

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap : december 20. péntek
 • a szünet utáni első tanítási nap: január 6. hétfő

Tavaszi szünet: 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart.

 • a szünet előtti utolsó tanítási nap : április 8. szerda
 • a szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda

Nemzeti ünnepek – tanítás nélküli napok

 • 2019. október 23. szerda 2020. május 1. péntek
 • 2019. november 1. péntek 2020. június 1. hétfő

Ledolgozandó munkanapok

 • 2019. december 7. szombat
 • 2019. december 14. szombat

 

Megemlékezések, emléknapok, valamint az iskola életéhez kapcsolódó és az iskola hagyományainak érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

 

Esemény/téma

Időpont

Felelős

1.

az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

október 3.

csütörtök

Jó Andrea

2.

az 1956-os forradalom (október 23.)

október 22.

kedd

Jó Andrea

3.

a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

február 25.

kedd

Jó Andrea

4.

az 1848-as szabadságharc ünnepe (március 15.)

március 12.

csütörtök

Jó Andrea

5.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

(április 16.)

április 16.

csütörtök

Jó Andrea

6.

A nemzeti összetartozás napja (június 4.)

június 5.

péntek

Jó Andrea

 

Az iskola által szervezett közösségi rendezvények időpontjai

 

Esemény

Időpont

Felelős

1.

Állatok világnapja- projekthét

(kisállat bemutató)

október 4-10.

osztályfőnökök

Singer Ágnes

2.

Halloween party

október 24.

napközis nevelők

3.

Mikulás ünnepség

december 6.

osztályfőnökök

4.

Luca napi vásár

december 13.

Orova Beáta

segítő szülő

5.

Osztálykarácsony

december 16.

osztályfőnökök

6.

Karácsonyi ünnepség

december 14.

16.30 óra

Kárpátiné N. Ágnes

7.

Farsang

február 6.

Zurbó Péter

8.

Húsvéti ünnepség

április 8.

osztályfőnökök

9.

Anyák napja

 

osztályfőnökök

10.

Gyermeknap – tanár-diák foci

május 29.

nevelőtestület

11.

Évzáró, ballagás

június 13.

nevelőtestület

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai

 

értekezletek/fogadóórák

ideje

felelős

1.

nevelőtestületi értekezlet és szülői értekezlet

augusztus 30.

9 óra, 16 óra

nevelőtestület

Ig., Igh.

2.

fogadóóra

október 3.

15-18 óra

nevelőtestület

3.

fogadóóra

november 11.

15-17 óra

nevelőtestület

4.

továbbtanulási szülői értekezlet és fogadóóra

január 9.

15-17 óra

nevelőtestület

Singer Ágnes

5.

nevelőtestületi értekezlet

január 23.

nevelőtestület,

Ig., Igh.

6.

fogadóóra

március 27.

15-18 óra

nevelőtestület

7.

szülői értekezlet

május 19.

17 óra

nevelőtestület

Ig.,Igh.

8.

nevelőtestületi értekezlet

június 4.

nevelőtestület

Ig.,Igh

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai

 

esemény

időpont

1.

felsős nyílt nap

november 11.

2.

alsós nyílt nap

november 14.

3.

alsós nyílt nap

március 19.

4.

felsős nyílt nap

március 16.


Az elmúlt tanévi NETFIT-mérés tapasztalataiból adódó teendők

A 2019/2020-es tanév NETFIT-mérése 2020. január 8-tól április 24-ig tart. Célunk a tanulók állóképességének fejlesztése az évközi testnevelés órák és a sportköri tevékenységek során. A mérések pontos lebonyolításáért felel: Lelesz István és Vasas József. Az adatok rendszerbe való feltöltésének határideje: 2019. május 29. Felelőse: Nyergesné Dan Timea, igh.


Tervezett mérések és értékelések

A mérés, ellenőrzés, értékelés rendszerén belül a sajátos nevelési igényű tanulók körében elvégezzük az országos kompetenciamérést. A kitöltött feladatlapok közül csak a bizonyos diagnózissal rendelkező tanulóinkét kell beküldeni, ezért intézményünk tájékozódó jelleggel végezteti el a felmérést, központi értékelés nem történik.

DIFER-mérés (az első évfolyamon): 2019. október 11-ig – jelentés a Hivatalnak 2019. október 25-ig.

Célnyelvi mérés (angol): 2020. május 20. – adatok feltöltése és az eredmények helyben szokásos közlésének ideje: 2020. június 10.

Országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon): 2020. május 27. – adatok megküldése a Hivatal részére: 2020. november 22.)

Belső mérések (tanév elején, félévkor, tanév végén), minden tanévben folyamatosan zajlanak, saját mérőlapjaink felhasználásával. A felmérések eredményéről a szülőket tájékoztatjuk.


Beiskolázási feladatok

határidő

feladat

felelős

2019. október 20.

Tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében

-

2019. október 31.

Tájékoztató a 8.o. tanulóknak a felvételi eljárásról

igazgató

2019. december 6-ig

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

igazgató, 8. oszt. of, ig.h.

2020. január 18.

Általános felvételi eljárás kezdete.

igazgató, 8. oszt. of.

2020. február 19-ig

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat.

igh.

2020. március 16.

A középiskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

-

2018. március 19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége

igh.

 

Az iskolába lépő, első osztályos tanulók beiskolázása

A tanulók beiskolázása a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1., 3. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye valamint a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti tagintézménye által kiállított intézménykijelölés alapján történik.

esemény

határidő

felelős

Szakértői bizottsággal történő egyeztetés

folyamatos

intézményvezető

Szakértői bizottság által áthelyezett tanulók fogadása

folyamatos

osztályfőnökök

Az első osztályosok befogadása (iskolanyitogató napok)

2020. március 25. (15"-tól)

március 27. (15"-tól)

leendő elsős of. és asszisztens, intézményvezető