Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

Az alapítvány 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy az 1993-ban alapított Vadaskert Általánis Iskola fenntartói jogát átvegye a gyermek-mentálhigiénés kórházi és ambulanciai szakellátás működtetését biztosító Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért alapítványtól. Alapítványunk a törvényi változások által előírt feltételeknek megfelelően működik, az iskola működtetésével közfeladatot lát el. Közhasznúságát az OBH-nál elhelyezett dokumentumok alapján igazolta.

Cél szerinti feladata: Pszichés problémákkal küzdő gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének a megoldása, akiknek betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt válik indokolttá a speciális iskolai forma. Feladatát, fenntartói kötelezettségét az Vadaskert Általános Iskola működtetésével realizálja.

Szervezet neve: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
Székhelye: 1118 Budapest, Hegyalja út 62. fszt. 1.
Nyilvántartásba vétel száma: 01-01-0009887
Országos azonosító: 0100/60003/2006/2100000852600
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vétel határozat száma: 7.Pk.60.003/2006/4
Adószám: 18121922-1-43
Statisztikai számjel: 18121922-8520-569-01
Bankszámla: UniCredit Bank 10918001-00000119-02800003

Ügyvezető szerv neve: kuratórium
Képviselői: Peti Sándor elnök, Nyíri András kurátor
Singer Ágnes Vadaskert Általános Iskola igazgató - kurátor

Felügyelő Bizottság: Magyar János elnök,
Nyergesné Dan Tímea Vadaskert Általános Iskola ig.h.


1% - az iskolánkért

Alapítványunk által fenntartott iskolánk hosszú évek óta esélyt teremt a nehezen kezelhető, autista, hiperaktív, figyelemzavaros és egyéb tanulási és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő gyermekeknek kortársaikhoz való felzárkózásra és a társadalomba való beilleszkedésre.

Ezért változatlanul, 2020/2021-es tanévbenben is, az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a sajátos nevelési igényű tanulók, általános iskolai korosztálya számára az oktatási és nevelési feladatok komplex felvállalását.

Úgy gondoljuk, hogy ez a gyermekek számára jövőt alapozó feladat, változatlanul méltó a társadalom támogatására. Ezért az e tekintetben is egyre nagyobb társadalmi összefogást igénylő feladat ellátásához, az elkövetkezendő években is köszönettel fogadunk minden támogatást.

Kérünk minden eddigi és leendő támogatóinkat, hogy tiszteljenek meg minket azzal, hogy a következő években is figyelemmel kísérik iskolánk eredményeit.