Nyílt napok

A befogadó iskola

Feladatunknak tekintjük azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekeknek az általános iskolai nevelését, oktatását, gyógypedagógiai ellátását, akik megoldatlan beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási zavarral küzdenek. A nehezen tanuló, sérülékeny, alkalmazkodni nehezen tudó, vagy éppen képtelen gyerekek részére olyan iskolai légkör megteremtését szorgalmazzuk, ahol jobb, sikeresebb tanulónak élik meg magukat, akiket társaik és tanáraik kedvelnek, szüleik elfogadnak. Különös figyelmet fordítunk azokra a nevelési módszerekre, amelyek a gyermek személyiségfejlesztését annak érdekében alakítja, hogy az egyéni siker, konstruktivitás olyan értéket jelenthessen, amelyek a tanulók és a közösség számára egyaránt értékesek.

Meggyőződésünk, hogy a gyermekek tanulási és magatartási problémáit még inkább rögzíti a merev nevelői magatartás, a megértés hiánya, az elfordulás. Ezért törekszünk a derü, az együttérzés, az elfogadás, az alkalmazkodás, a példaadás, a segítségnyújtás, a megfelelő konfliktuskezelés és a szeretet kinyilvánítására.

Tanulóink iskolai teljesítménye és szociális magatartása nem életkoruknak megfelelő, így beilleszkedésük nehézségekbe ütközik. A korábbi iskoláikban át - és megélt kudarcokból képtelenek előremozdulni, gyakran megrekednek egy adott tanulmányi és szociális szinten. A tanulási zavarok (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia) és a magatartási problémák a gyermekhez igazodó nevelési-oktatási programmal javíthatók, fejleszthetők. Mind a közösségfejlesztés és mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógusok műveltsége, fegyelmezett céltudatossága, megengedő igényessége, humorérzéke, következetessége, amely biztosítja a hitelességét.

Tanóráink kiscsoportokban zajlanak,strong> ami lehetővé teszi a különféle diagnózisokkal (diszlexia, diszgráfia, magatartás és/vagy figyelemzavar stb.) került gyerekek esetében az egyénre szabott nevelést-oktatást és az egyéni fejlesztést a Szakértoi Bizottságok által előírt területeken és óraszámban. Pedagógiai programunkat a Nemzeti Alaptanterv alapján fogalmaztuk meg, törekedve arra, hogy minél szélesebb skálán adjon útmutatást az egyénre szabott követelmények megvalósításában is.