I S K O L A I  É L E T

joga foglalkozasok

Jóga foglalkozások

A testnevelés órák tematikus felépítésén túl iskolai jógaoktatásunk célja, hogy más megközelítésben is bemutassuk a gyermekeknek a mozgás örömét. Növeljük testtudatukat, megértésüket környezetük és önmaguk iránt. Az ászanák és a légzésgyakorlatok segítségével növekedhet a figyelem-összpontosító képesség és javulhat az iskolai teljesítmény. A jóga- gyakorlás fokozottan és célzottan javítja az egyensúlyérzéket, helyes testtartásra tanít, kiegyensúlyozza a szervezet fizikai fejlődését, lelki-szellemi harmóniát biztosít.

 

szinjatszo

Színjátszó Szakkör

A Vadaskert színjátszó szakkörén az érdeklődő diákok kiemelt drámapedagógia képzés mellett fejlődhetnek, tanulhatnak, iskolai műsorokban bemutatkozhatnak. Képzett drámapedagógus, ének-zene tanár és művészeti munkatárs segíti a gyermekeket abban, hogy önmaguk fizikai, lelki készségeiben fejlődjenek, megismerjék azt. Játékos, dramatikus formában jutnak közelebb ahhoz, hogy az érzelmeket, mini szituációkat megéljék, analóg formában képet kapva arról a világról és kérdéskörökről, ami első sorban az ő korosztályukat érinti.Mindemellett az Iskola évközi ünnepi műsoraira készülnek. Alkalmanként, a széles közönség előtt is bemutatkoznak nagyszabású rendezvényeken, gálákon!

Az iskola alapításának 25. évfordulója nagyszerű alkalmat teremtett arra, hogy visszaemlékezzünk közös munkánkra, emlékeinkre, sikereinkre. Nagyon jó érzés tudni és átélni, hogy egy jó cél érdekében mennyien megmozdulnak és tesznek azért, hogy gyermekeink eséllyel pályázzák meg a felnőttkor kihívásainak sikerét.

Iskolánk élete természetesen hagyományokra épül. de képesek vagyunk rugalmas, gyors döntésekkel, változtatásokkal új dolgokat megtapasztalni pedagógiai feladataink sikeres ellátása érdekében. Befogadó iskolánk velejárója, hogy szemléletünk nyitott. Ugyanakkor alapvető és természetes követelménynek tekintjük, hogy a gyermekeinkben rejlő értékeket felszínre hozzuk, fejlesszük másságuk ellenére is. Személyiségfejlesztői tevékenységünk fő célja gyermekeinkkel feldolgozni kudarcaikat, önbecsülésüket, önbizalmukat erősíteni. Tapasztalataink szerint gyermekeink előéletében - állapotuk miatt - esélyük sem volt iskolai ünnepségen szerepelni, vagy akár elmondani kedvenc versüket. Színjátszó szakkörünk számukra nagyszerű társ, közeg, arra, hogy az önkifejezés nagyszerű élményét átélve, újból fontosnak érezzék azt, amit tesznek. Igyekszünk szorongásukat izgalmas közösségi élményekkel is oldani és lehetőséget, esélyt teremteni számukra, hogy akár egy nagy összefogással szervezett, professzionális rendezésű jubileumi gála ünnepeltjei legyenek.

 

Média szakkör

A média órákat kiegészítve itt megismerkedhetsz a "filmes" gondolkodással, látásmóddal, fogalmakkal, technikákkal. Elkerülhetetlenül aktív részesévé válsz közös filmek készítésének. Megmutathatod kreativitásod, kifejezheted és megvalósíthatod elképzelésedet egy más, izgalmas, kommunikációs műfajban is. Várunk (felső tagozaton) évfolyamtól függetlenül!

media szakkor

A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól, étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Az internet virtuális közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.

A mozgóképkultúra és médiaismeret egyes tartalmai az 5–8. évfolyamokon az anyanyelv, a történelem, a vizuális kultúra és az informatika órákon a tantárgyi anyaghoz kapcsolódva is megjelennek.

További szakköreink

aszfalt

Állati jó szakkör, Kreatív szakkör, Sportkör, Sakk szakkör és sok-sok meglepi...